Veselé Velikonoce!

5. dubna 2010 v 8:00 | Čivava |  Extra

Myslím, že nemá ani cenu toho tu moc psát. Chci vám jen popřát sluncem prohřáté Velikonoce, bohatou pomlázku a hodně štěstí do budoucna. Jsem moc rád, že sem na blog chodí více lidí a někteří z vás i komentují články :). Proto jsem vám ještě vyrobil malý dárek. Asi si většina řekne, že obrázek je nanic. To je možné, ale snad se vám i tak bude líbit. Ještě jednou veselé Velikonoce!

Víte, že...
Velikonoce či pascha (z latinského Pascha < řec. πάσχα pascha < hebr. פֶּסַח‎ pesach přechod) jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, který je oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. K tomu podle křesťanské víry došlo třetího dne po jeho ukřižování. Kristovo ukřižování se událo kolem roku 30 či 33 v blízkosti významného židovského svátku pesach, který je památkou vysvobození Izraelitů Mojžíšem z egyptského otroctví. V západní křesťanské tradici Velikonoce připadají na neděli po prvním jarním úplňku, tedy na měsíc březen nebo duben. Slovanský název svátku, Velikonoce, se vztahuje na "velkou noc", v níž byl Kristus vzkříšen. Nejstarším svědectvím o slavení křesťanských Velikonoc může být zmínka v listech apoštola Pavla (kolem roku 50). Nejstaršími mimobiblickými doklady jsou pak spory 2. století o datum slavení Velikonoc a Velikonoční homilii Melitona ze Sard z 2. století. Slavení Velikonoc se tedy v církvi objevilo velmi brzy a již od počátku je významově provázáno s židovskou oslavou Pesachu, jejíž prvky dodnes v sobě nese. Ježíšovo projití smrtí a vzkříšení křesťané chápají jako naplnění starozákonního obrazu přejití Izraelitů Rudým mořem při východu z Egypta. Oslava Velikonoc tradičně trvá celých padesát dní (tzv. velikonoční doba), které vrcholí svátkem Seslání Ducha svatého (letnice). První týden Velikonoc se nazývá velikonoční oktáv. Lidové zvyklosti spojené s Velikonocemi se pochopitelně místně liší. Vzhledem k blízkosti křesťanských Velikonoc a jarní rovnodennosti mohou mít tyto tradice původ v pohanských oslavách příchodu jara.
Článek byl předpřipravený
 

Komentáře jsou uzavřeny.


Aktuální články

Reklama